Humansoft HermesSQL - nowa wersja 3.57.009 z dnia 18.09.2018

19-09-2018

 

W dniu 18.09.2018  producent oddał do dystrybucji pakiet serwisowy (wersja 3.57.009) do program  HermesSQL, Pakiet zawiera usprawnienia do modułów Pakiet Podstawowy, Obsługa Transakcji Walutowych i Zagranicznych, Kadry i Płace, Kompletacja, Zarządzanie produkcją .

UWAGA! Wersja 3.57.008 zawiera zaktualizowane deklaracje vatowskie VAT – 7, VAT - 7K i VAT7D, ze względu na nowe schematy opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadzono usprawnienia do:

 • Pakiet Podstawowy
 • Kadry i Płace
 • Obsługa Transakcji Walutowych i Zagranicznych
 • Kompletacja 
 • Zarządzanie Produkcją
 • Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie MM niemożliwe było wybranie nowo dodanego magazynu, w sytuacji gdy w definicji przesunięcia między magazynowego wskazane były wszystkie magazyny docelowe.
 • Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku korekty faktury, korzystając z wzorca fabrycznego – KFPDFPIP – Korekta, przed korektą i po korekcie -PDF. Błąd występował w przypadku gdy na dokumencie było 9 lub więcej pozycji.
 • Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ustawienia dotyczącego kolejności obliczeń w paragonie. W przypadku gdy ustawienie dotyczyło rabatu zmieniającego wartość brutto, nie było to uwzględniane na korekcie paragonu.

 

Kadry i Płace

 • Poprawiono wydruk formularza „Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów”, na którym wyświetlana była nieaktualna podstawa prawna.
 • Poprawiono błąd, w wyniku którego niemożliwe było zaimportowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik. Błąd importu występował w przypadku, gdy skrót kontrahenta wypełniany w „Danych podatkowych firmy” miał więcej niż 31 znaków.

 

Obsługa Transakcji Walutowych i Zagranicznych

 • Poprawiono usterkę, występującą w „Płatności” rabatu potransakcyjnego do dokumentu nieistniejącego, w wyniku której nie podpowiadało się walutowe konto bankowe, pomimo że dokument wystawiony był w walucie.

 

Kompletacja

 • Poprawiono mechanizm wyboru receptury na wielopozycyjnym przychodzie kompletacyjnym. Dotychczas, po dodaniu pozycji, wskazaniu receptury i skompletowaniu wyrobu, niemożliwe było skompletowanie kolejnej pozycji, ponieważ okno z wyborem receptury było blokowane. Działo się tak w przypadku, gdy kompletowany był ponownie ten sam wyrób ale z inną recepturą.

 

Zarządzanie produkcją

 • Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wejścia w surowiec na meldowanej operacji.
 • Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas generowania podzleceń z listy ZPR, przy zaznaczonej opcji „Bez zachowania struktury podzleceń, jedno zlecenie na każdy półprodukt z ew. dopełnieniem do il. min.”, program nie dopełniał do ilości minimalnej.