Humansoft SQL - nowa wersja 3.61.008 z dnia 07.08.2019

08-08-2019

W dniu 07.08.2019 producent oddał  do dystrybucji  pakiet serwisowy (wersja 3.61.008) do programu  Humansoft SQL

Wprowadzono usprawnienia do:

 • Pakiet Podstawowy
 • Kadry i Płace
 • Księga Handlowa
 • Zamówienia
 • EDI
 • System lojalnościowy 
 • Pakiet Podstawowy

  • W związku ze zgłoszeniami Klientów, wprowadzono zmianę w wykazywaniu paragonów w pliku JPK. Obecnie, dokumenty PD, do których trafiają paragony w zestawieniu dziennym, będą zliczane i wykazywane w pliku JPK w jednej pozycji. Dodatkowo, pola dotyczące numeru faktury i nazwy kontrahenta ocechowane będą wpisem „sprzedaż paragonowa”, natomiast w numerze NIP wpisane będzie słowo „brak”. Adres kontrahenta pozostaje bez zmian. Analogicznie będzie z dokumentami KD, z tym że wpis będzie miał treść „korekta sprzedaży paragonowej”. Uznaliśmy jednak, że funkcjonalność będzie dostępna opcjonalnie, gdyż Ministerstwo Finansów w interpretacji stwierdziło, że „przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne”. Aby włączyć nową funkcjonalność, należy w HMCONFIG wprowadzić parametr JPK_VAT_PD z parametrem „1”.
  • Poprawiono mechanizm sprawdzania czynnego podatnika VAT. Obecnie, przy podatniku zarejestrowanym jako zwolniony podatnik VAT włączono blokowanie sprzedaży na dokumencie dotyczącym odwrotnego opodatkowania.
  • Poprawiono usterkę, występującą na dokumencie MM. W przypadku gdy dokument przesunięcia miał ustawione zatwierdzanie przychodu na magazynie docelowym, nie można było skorzystać z opcji „Uaktualnienie magazynu”. Ustawienie zatwierdzania przychodu działało odwrotnie, tj. uaktualnienie możliwe było, gdy zatwierdzanie ustawione było na magazynie źródłowym.
  • Usunięto nadmiarowe pytanie „Czy rozliczyć dostawę?”, występujące przy każdym wejściu do dokumentu FZ. Działo się tak na fakturze zakupu z wystawioną wcześniej zaliczką i wygenerowanym dokumentem PZ. 
  • Poprawiono usterkę, w wyniku na dokumentach kosztowych, na których występowała pozycja w stawce „zw”, niemożliwe było wskazanie proporcji KUP.
  • Poprawiono mechanizm pobierania pozycji innego dokumentu. Obecnie, zaznaczone są wszystkie pozycje dokumentu, na którym ustawiony jest kursor.
  • Odblokowano możliwość wpisania „Daty wpływu” na dokumentach FI, KI, KZ, SAD i dowodach księgowych (D). 
  • Poprawiono mechanizm wyliczania wartości KUP netto + VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu na fakturze kosztowej FZ. Dotychczas, po wskazaniu pozycji, w której był 50 % VAT podlegający odliczeniu a proporcja KUP wynosiła 75 %, pole „bez paliwa” dostępne w „Szczegółach”, wyliczane było błędnie.
  • Z dokumentu wewnętrznego faktury zakupu wygenerowanego z dokumentu odwrotnego opodatkowania usunięto przycisk „Generuj PZ”.

   

  Kadry i Płace

   

   

  Księga Handlowa

  • Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację o LP, wypełniając wszystkie pozycje liczbą „0”. Działo się tak na dokumencie przeniesionym do KH i przedekretowanym innym schematem niż ten przypisany.

   

  Zamówienia 

  • Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie przekształcał dokument ZS w WZ. W przypadku, gdy na zamówieniu występował ten sam towar w kilku pozycjach a rezerwacja wykonywana była z dużej ilości przychodów, pozycje w tabeli ROZCH nie zgadzały się z pozycjami w POZ_DOK.
  • Poprawiono mechanizm przywoływania zamówień na sprzedaż na dokument przesunięcia międzymagazynowego. Pomimo dwóch pozycji z wymaganym zapasem na zamówieniu, program pobierał jedną. Dodatkowo, po usunięciu dokumentu MM, nie był czyszczony wpis w tabeli ROZCH.

   

  EDI

  • Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie eksportu faktur EDI w formacie ECOD faktura XML.
  • Poprawiono usterkę, występującą prze eksporcie dokumentu WZ w formacie WZ – EDIFACT Castorama. Problem występował przy kodzie EAN

   

   

  System lojalnościowy 

  • Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania operacji na punktach.