Ferro Backup System™ - na 30 stanowisk

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Ferro Software
 • Dostępność: Jest
 • szt.
 • Cena brutto: 1 290,00 zł 1 048,78 zł

System operacyjny: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Server
Ferro Backup System™ (FBS) to profesjonalny, sieciowy system backupu i archiwizacji danych przeznaczony dla firm i instytucji. Pozwala chroni? dane przechowywane na stacjach roboczych, laptopach i sieciowych serwerach plików pracuj?cych pod systemami Microsoft Windows®, Novell NetWare®, Linux, MacOS.

G?ówne cechy:
 • Szybki, równoleg?y backup - zZe wzgl?du na zastosowanie backupu delta i backupu ró?nicowego, kompresji po stronie stacji roboczych i równoleg?ego wykonywania zada?, Ferro Backup System pozwala w bardzo krótkim czasie wykona? kopie zapasowe plików z wszystkich komputerów pod??czonych do sieci lokalnej.
 • Niskie koszty wdro?enia rozwi?zania - system nie wymaga drogiego serwera, serwerowej wersji systemu operacyjnego, czy te? nap?dów ta?mowych. Ze wzgl?du na to, ?e backup danych odbywa si? ju? po stronie stacji roboczych a nie na serwerze, na serwer backupu mo?na przeznaczy? zwyk?y, tani komputer PC z wi?kszym dyskiem twardym.
 • Automatyczne wznawianie backupu - w przypadku zerwania po??czenia, zadania backupu zostan? wstrzymane i doko?czone po ponownym nawi?zaniu po??czenia bez konieczno?ci interwencji ze strony administratora.
 • ?atwa instalacja i uruchomienie - aby wykonywa? backup dysków, plików lub kopie zapasowe systemu operacyjnego, nie trzeba zmienia? niczego w aktualnej konfiguracji sieci komputerowej, serwerów i komputerów biurowych. Ferro Backup System dzia?a ca?kowicie niezale?nie od istniej?cych us?ug, konfiguracji kont i zabezpiecze?.
 • Bezobs?ugowo?? - opcja automatycznego zwalniania miejsca na dysku w po??czeniu z modu?em alertów, który wysy?a do administratora informacje o ewentualnych b??dach i ostrze?eniach za pomoc? wiadomo?ci e-mail, ogranicza konieczno?? sta?ego nadzoru nad procesem wykonywania backupu.
 • Transparentny backup - backup jest wykonywany w tle i nie jest zauwa?alny dla pracowników. Administrator ustala szybko?? backupu.
 • Wygodny backup i odzyskiwanie danych - Administrator nie musi zaprz?ta? sobie g?owy tym, kiedy by?a robiona ostatnia archiwizacja pe?na, a kiedy i ile zosta?o wykonanych archiwizacji ró?nicowych. Ferro Backup System przejmuje kontrol? nad procesem odzyskiwania danych z kopii ró?nicowych i wy?wietla ich zawarto?? tak samo jak w przypadku kopii pe?nych
 • Backup systemu operacyjnego - Ferro Backup System daje mo?liwo?? wykonania kopii zapasowej systemu operacyjnego oraz pó?niejszego przywrócenie systemu i programów na nowym, czystym dysku bez potrzeby ponownej instalacji.
 • Backup otwartych plików  - wbudowana w Ferro Backup System opcja Open File Manager pozwala na backup otwartych plików systemowych oraz plików zablokowanych przez inne procesy
Wymagania systemowe:
 • obsługiwane systemy operacyjne - Windows 8 (Developer Preview), Windows Server 2008, Windows 7 Enterprise,Windows 7,Windows Vista,Windows Server 2003 ,Windows Small Business Server 2003, Windows XP, Windows 2000 Server, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98, Windows 95