WAPRO JPK 365 Biuro (jednolity plik kontrolny)

 • szt.
 • Cena brutto: 2 089,77 zł 1 699,00 zł

Przygotowywanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemu Asseco WAPRO

 • Pliki zgodne z przepisami i schematem JPK
 • Automatyzacja procesu importu i eksportu danych oraz elektronicznej wysyłki przygotowanych plików JPK
 • Podgląd i weryfikacja danych
 • Przechowywanie danych przekazanych organom podatkowym

 

Program przeznaczony jest do tworzenia sprawozdawczości JPK z modułów Asseco WAPRO ERP w formie elektronicznej

Zapisuje dane w plikach XML, o strukturze logicznej zgodnej ze schematami JPK na podstawie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji VAT,
 • ewidencji obrotu magazynowego,
 • ewidencji faktur VAT
 • wyciągów bankowych;
Automatyzuje proces importu i eksportu danych oraz umożliwia podgląd i weryfikację danych. 
Przechowuje dane przekazane organom podatkowym umożliwiając późniejszy wgląd. 
Umożliwia wysłanie przygotowanych plików JPK przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Odbiera i zapisuje w bazie danych Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Program licencjonowany, BEZPŁATNY, wymaga do działania aktualnej wersji jednego z programów:

 • WF-Mag dla Windows
 • WF-FaKir dla Windows
 • WF-KaPeR dla Windows
Dodatkowo program:
 • Może być uruchomiony lokalnie lub w usłudze WAPRO online
 • Pozwala na wysyłanie przygotowanych plików zarówno na serwer produkcyjny jak i testowy Ministerstwa Finansów
 • Umożliwia pracę wielu użytkownikom, z których każdy może mieć dostęp do danych innych firm. Dostęp użytkownika programu WAPRO JPK do danych firmy nadawany jest w programach źródłowych.
 • Rejestruje aktywności każdego użytkownika programu

Wariant Biuro posiada wszystkie funkcjonalności wariantu Biznes a ponad to wyposażony został w:

 • Możliwość przeglądania pozycji dziennika według firm;
 • Automat seryjnej wysyłki cyklicznych plików JPK (aktualnie JPK_VAT) z dowolnej ilości firm.
 • Moduł seryjnie:
  • Pobiera dane JPK z wielu firm, automatycznie weryfikuje je z deklaracją VAT-7 za ten sam okres rozliczeniowy (dotyczy danych pobieranych z WAPRO Fakir lub WAPRO Kaper);
  • Tworzy pliki JPK (XML) z pobranych danych;
  • Wysyła utworzone pliki JPK na serwer Ministerstw Finansów
  Cały proces odbywa się po przyciśnięciu jednego przycisku.
 • Możliwość dowolnego dzielenia procesu seryjnej wysyłki na etapy lub przetwarzania wielu firm dowolnie zdefiniowanymi grupami. Za konfigurowanie procesu seryjnego przetwarzania danych odpowiedzialne są „Profile wysyłania”;
 • Możliwość obserwowania postępu seryjnego przetwarzania danych od pobrania danych do odbioru UPO w oknie głównym programu;
 • Możliwość zablokowania pobierania danych JPK_VAT z firm, które w programie źródłowym (WAPRO Fakir lub WAPRO Kaper) nie zostały oznaczone jako przygotowane za dany okres rozliczeniowy;
 • Możliwość seryjnego wydruku dokumentów UPO;
 • Wydruk raportu wysłanych cyklicznych plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów za wybrany okres;