humansoft Corax - Powiadomienia

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Humansoft
 • Dostępność: Jest
 • szt.
 • Cena brutto: 1 230,00 zł 1 000,00 zł
 
 

Moduł Powiadomienia to najnowsza propozycja rozszerzająca rodzinę systemów HermesSQL
i Corax, której celem jest usprawnienie pracy i ułatwienie przepływu informacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.
 
Umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala ściśle dopasować tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.
 

Funkcjonalność modułu Powiadomienia: 

 

Powiadomienia w formie: e-mail, sms i pop-up     

 

Automatyczna wysyłka powiadomień w chwili ręcznej zmiany statusu dokumentu, (np. zamówień ZS, ZZ, wezwań do zapłat)

 

Wysyłka powiadomień typu analizy, ze wskazanym terminem wysyłki (np. stan rozrachunków na dzień, obroty z dostawcami, obroty z odbiorcami)

 

Obsługa dowolnych powiadomień zdefiniowanych przez użytkownika z podanym terminem wysyłki

 

Możliwość ustawienia okresu ważności powiadomienia (od-do) oraz kontrahentów, pracowników kontrahenta i operatów, dla których obowiązuje powiadomienie

 

Możliwość ustalenia częstotliwości i godziny wysyłki powiadomień (np. wysyłka – co dwa tygodnie, w poniedziałek i środę o godzinie 10.00)

 

Zbiorowe przypisywanie kontrahentów do powiadomień

 

Możliwość importu adresów e-mail wskazanej grupy kontrahentów lub pracowników do list mailngowych

 

Możliwość podpięcia szablonów wiadomości i stopki w formacie html zaprojektowanych wg własnych preferencji

 

Dołączanie do powiadomień załączników z dokumentami (pliki PDF)

 

Kontrola wysłanych powiadomień - raport ze stanem wysłanych oraz niedostarczonych wiadomości wraz z podaniem przyczyny niepowodzenia wysyłki

 

Możliwość archiwizowania powiadomień

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MODUŁU:

 • Wysyłka komunikatów do klientów o zmianie statusu zamówienia i stanie rozrachunków
   
 • Wysyłka zbiorczych raportów dotyczących obrotów z klientami, dostawcami, stanu rozrachunków z klientami
   
 • Wysyłka dowolnych powiadomień zdefiniowanych przez użytkownika, którymi przykładowo mogą być:

  -   powiadomienia o promocji
  -   przypomnienia o obowiązku wyfakturowania dokumentów WZ
  -   komunikaty o spadku zapasów poniżej stanu minimalnego
  -   wiadomości dotyczące kończących się umów z pracownikami, badań lekarskich, szkoleń BHP
  -   oraz dowolne inne powiadomienia, które ułatwiają pracę oraz poprawią komunikację wewnątrz
      firmy i współpracę z klientami
 
   
 

Wymagania:

 • Platforma sprzętowa: Serwer oparty o procesor Intel, parametry warunkuje MS SQL Server i przyjęty sposób zarządzania bazą danych
 • System operacyjny serwera: Min. Windows Server 2008
 • System bazy danych: MS SQL 2008/2012/2014
 • System operacyjny na licencjach klienckich: Windows 7/8/10
 • Przepustowość łączy: 100MB – w sieci lokalnej; 128kb/na 5 połączeń terminalowych (im wyższa przepustowość tym lepiej)
 • Humansoft Corax – pakiet podstawowy
 • Humansoft Corax – klucz sprzętowy