Dyzmond Software

Dyzmond Software
Oferta Dyzmond Software skierowana jest głównie dla przedsiębiorstw i firm, w których komputery są nieodzownym narzędziem pracy. Narzędzia dla administratorów i kadry kierowniczej pozwolą lepiej zarządzać siecią, oprogramowaniem, jak i pracownikami. Firma specjalizuje się w architekturze klient-serwer, dzięki której praca staje się jeszcze bardziej prosta, a poszczególne zadania zajmują jeszcze mniej czasu.