Streamsoft

Streamsoft

Firma Streamsoft Sp.J. powstała w 1989 roku. Od momentu powstania minęły 22 lata. Przez ten czas, wypracowaliśmy sobie ugruntowaną pozycję na rynku dostawców oprogramowania, wspomagającego zarządzanie. Lata działalności w branży rozwiązań IT sprawiły, że rozwinęliśmy swoje produkty zgodnie z przepisami prawnymi i oczekiwaniami naszych klientów, nabyliśmy cenne doświadczenia i wiedzę, stworzyliśmy szeroki wachlarz produktów, które obsługują wszystkie kluczowe obszary firmy i specyficzne procesy biznesowe.
Historia rozwoju naszego oprogramowania, jest mocno związana z historią rozwoju systemów operacyjnych, informatyzacją przedsiębiorstw i tworzeniem się rynku systemów ERP w Polsce.
Pierwsze programy, które powstały w naszej firmie, w 1989 roku, były tworzone dla systemu DOS. Należą do nich:

 • KKH - Komputerowa Księga Handlowa
 • KKP - Komputerowa Księga Podatkowa
 • KOM - Komputerowa Obsługa Magazynów
 • KOR - Komputerowa Obsługa Rozrachunków
 • KDPL - Komputerowy System Kadrowo - Płacowy
 • KEST - Komputerowa Ewidencja Środków Trwałych

Rozwój technologii informatycznych, przyczynił się do powstania, w 2001 roku, w pełni zintegrowanego systemu PCBIZNES PRO (aktualna nazwa to Streamsoft Pro, w architekturze klient - serwer.

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej zaawansowanym potrzebom klientów oraz złożoności procedur funkcjonowania na globalnym rynku, firma Streamsoft stworzyła w 2004 r. zintegrowany system ERP II - PCBIZNES PRESTIŻ, który w 2010 roku zmienił nazwę na Streamsoft Prestiż. Spośród dotychczas tworzonego oprogramowania, system wyróżnia moduł Zarządzanie produkcją. Moduł ten przeznaczony jest do kompleksowego sterowania procesem produkcji. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.
Wieloletnia obecność naszej firmy na rynku systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstw sprawiła, że stale rozwijamy swoje produkty w oparciu o nowoczesne technologie i cenne sugestie naszych klientów.

Obok sprzedaży naszych produktów, świadczymy również usługi, które zawierają się w zakresie określanym jako Kompleksowa Komputeryzacja Przedsiębiorstw. Należą do nich:

 • Doradztwo w doborze oprogramowania;
 • Instalacja oprogramowania, jego wdrożenie oraz szkolenie w obsłudze;
 • Doradztwo w doborze urządzeń fiskalnych, sprzętu oraz sieci komputerowych;
 • Dostawa sprzętu komputerowego i fiskalnego;
 • Instalacje sieci komputerowych z serwerami na systemie WINDOWS i LINUX.

Dążenia do lepszej obsługi klienta i zrozumienia jego potrzeb, nie opierają się tylko na analizie rynkowych trendów w dziedzinie oprogramowania i rozwiązań IT, ale zaowocowały również wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Wszystkie te działania pozwalają nam tworzyć nie tylko systemy standardowe, ale także systemy dedykowane dla firm o specyficznym sposobie funkcjonowania.