HUMANSOFT MINICORAX, - wersja 3.61.008 z dnia 07.08.2019

08-08-2019

W dniu  07.08.2019 producent oddał do dystrybucji pakiet serwisowy (wersja 3.61.008) do programu humansoft  MiniCorax.

Wprowadzono usprawnienia do:

 • Pakiet Podstawowy
 • Kadry i Płace
 • Księga Handlowa

 

UWAGA!!!

 

Klienci HSQL, którzy posiadają obecnie wersje 3.61.006, jak najszybciej powinni zaktualizować wersję do 3.61.008 ze względu na błąd w wersji, który powoduje niespójności w danych. Błąd występował podczas realizacji zamówień wewnętrznych za pomocą MM i zamówień zewnętrznych na dokumentach i artykułach ze wskazaniem dostawy. Skutkiem błędu były m.in. niezgodności pozycji w tabeli ROZCH z pozycjami w POZ_DOK, brak pozycji w poz_dok, błędne informacje o realizacji zamówienia.

 

Pakiet Podstawowy

 • W związku ze zgłoszeniami Klientów, wprowadzono zmianę w wykazywaniu paragonów w pliku JPK. Obecnie, dokumenty PD, do których trafiają paragony w zestawieniu dziennym, będą zliczane i wykazywane w pliku JPK w jednej pozycji. Dodatkowo, pola dotyczące numeru faktury i nazwy kontrahenta ocechowane będą wpisem „sprzedaż paragonowa”, natomiast w numerze NIP wpisane będzie słowo „brak”. Adres kontrahenta pozostaje bez zmian. Analogicznie będzie z dokumentami KD, z tym że wpis będzie miał treść „korekta sprzedaży paragonowej”. Uznaliśmy jednak, że funkcjonalność będzie dostępna opcjonalnie, gdyż Ministerstwo Finansów w interpretacji stwierdziło, że „przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne”. Aby włączyć nową funkcjonalność, należy w HMCONFIG wprowadzić parametr JPK_VAT_PD z parametrem „1”.
 • Poprawiono mechanizm sprawdzania czynnego podatnika VAT. Obecnie, przy podatniku zarejestrowanym jako zwolniony podatnik VAT włączono blokowanie sprzedaży na dokumencie dotyczącym odwrotnego opodatkowania.
 • Poprawiono usterkę, występującą na dokumencie MM. W przypadku gdy dokument przesunięcia miał ustawione zatwierdzanie przychodu na magazynie docelowym, nie można było skorzystać z opcji „Uaktualnienie magazynu”. Ustawienie zatwierdzania przychodu działało odwrotnie, tj. uaktualnienie możliwe było, gdy zatwierdzanie ustawione było na magazynie źródłowym.
 • Usunięto nadmiarowe pytanie „Czy rozliczyć dostawę?”, występujące przy każdym wejściu do dokumentu FZ. Działo się tak na fakturze zakupu z wystawioną wcześniej zaliczką i wygenerowanym dokumentem PZ. 
 • Poprawiono usterkę, w wyniku na dokumentach kosztowych, na których występowała pozycja w stawce „zw”, niemożliwe było wskazanie proporcji KUP.
 • Poprawiono mechanizm pobierania pozycji innego dokumentu. Obecnie, zaznaczone są wszystkie pozycje dokumentu, na którym ustawiony jest kursor.
 • Odblokowano możliwość wpisania „Daty wpływu” na dokumentach  KZ i dowodach księgowych (D). 
 • Poprawiono mechanizm wyliczania wartości KUP netto + VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu na fakturze kosztowej FZ. Dotychczas, po wskazaniu pozycji, w której był 50 % VAT podlegający odliczeniu a proporcja KUP wynosiła 75 %, pole „bez paliwa” dostępne w „Szczegółach”, wyliczane było błędnie.
 • Z dokumentu wewnętrznego faktury zakupu wygenerowanego z dokumentu odwrotnego opodatkowania usunięto przycisk „Generuj PZ”.

 

Kadry i Płace

Księga Handlowa

 • Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację o LP, wypełniając wszystkie pozycje liczbą „0”. Działo się tak na dokumencie przeniesionym do KH i przedekretowanym innym schematem niż ten przypisany.