WAPRO FAKIR- Zmiany w wersji 8.41.0 (10.07.2019)

10-07-2019

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że ukazała się nowa wersja oprogramowania Wapro Fakir. Poniżej zamieszczamy  opis zmian: 

Zmiana w wersji 8.41.0(10.07.2019)

 • Moduł importu dokumentów / schemat pliku WAPRO XML
  • Schemat pliku WAPRO XML - do schematu pliku XML dodane zostały nowe, opcjonalne sekcje do pozycji dokumentu umożliwiające zautomatyzowanie działania modułu importu dokumentów. Funkcjonalność dedykowana jest dla zewnętrznych systemów wspierających pracę księgowych, które przygotowują dokumenty do zaimportowania do programu WAPRO Fakir w plikach WAPRO XML.
   Sekcja:
   • POJAZDY oraz RODZAJ_KOSZTU - umożliwiają one dodanie w pozycji dokumentu informacji o rodzaju kosztu związanego z użytkowaniem pojazdów, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz ich udziału (kwotowo lub procentowo) w kwocie pozycji dokumentu. Jeżeli pojazdy o tych numerach rejestracyjnych znajdują się w kartotece Pojazdy, taki dokument zostanie automatycznie zadekretowany i opisany, tak jak podczas ręcznego księgowania przy użyciu kalkulatora naliczania kosztów pojazdów;
   • ODLICZENIE - umożliwia dodanie do pozycji dokumentu informacji o typie odliczenia VAT, jaki ma być zastosowany dla tej pozycji dokumentu;
   Dokładna informacja na temat struktury pliku WAPRO XML znajduje się w dokumentacji pliku. Funkcjonalność zaawansowanego dekretowania dokumentów w module importu, w oparciu o informacje dostarczane w pliku WAPRO XML udostępniona została jako usługa subskrypcyjna.
  • Moduł importu dokumentów - dodana została obsługa informacji przekazywanych w nowych sekcjach pliku WAPRO XML. Nowe sekcje są opcjonalne, w związku z tym pliki nie zawierające ich będą obsługiwane tak jak do tej pory.
 • MPK - zoptymalizowano procedury modułu w celu poprawienia jego wydajności
 • W automatach VAT, w oknie wyboru kwot ręcznej dekretacji [Ctrl+Z], na listach pozycji VAT w dokumencie, module importu dokumentów i innych - dodane zostały kolejne rodzaje kwot:
  • Netto w KUP - Część kwoty netto stanowiąca koszty uzyskania przychodów
  • Netto w nKUP - Część kwoty netto nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów