WAPRO GANG -Zmiany wersji 8.41.2 (01.08.2019)

02-08-2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ukazała się nowa aktualizacja oprogramowania Wapro Gang. Poniżej zamieszczamy wykaz zmian:

Zmiany w wersji 8.41.2 (01.08.2019)

 
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zaktualizowano moduł WAPRO PPK do wersji 8.41.4 zawierającej wydruki deklaracji uczestników oraz możliwość wymiany danych poprzez WebService z Agentem Transferowym „PKO BP Finat”.
 • Uaktualniono dane urzędów skarbowych w słowniku podpowiadającym kod urzędów skarbowych.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1394). W kartotece „Podstawowe dane podatkowe” dodano możliwość zaznaczenia wyłączenia naliczenia zaliczki na podatek dla osób do 26 roku życia w roku 2019 oraz włączenia naliczenia zaliczki dla tych osób w latach następnych. W obliczeniach list płac oraz zawieraniu umów zleceń dodano kontrolę przekroczenia kwoty limitu określonego w ustawie oraz kontrolę wieku na podstawie daty wypłaty listy.
 • Do pozycji menu „Wydruki kadrowe” dodano szablon „Oświadczenie dla osób do 26 roku życia”.
 • Wprowadzano zmiany w wydrukach świadectw pracy wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (Dz. U. 2019 r. Poz. 11971) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, polegające na usunięciu z wydruków imion rodziców.
 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7 zastąpiono nowym wzorem druku opublikowanego przez ZUS ERP-7. Zmodyfikowano również załącznik do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Do systemu dodano kartotekę firmy „Upoważnienie ERP7”, w której można zarejestrować dane dotyczące pełnomocnika upoważnianego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia. Kartotekę „Wynagrodzenie do Rp_7 rozbudowano o pozycje występujące na zaświadczeniu ERP-7, a kartotekę „Okresy nieskładkowe do Rp_7” o pole opis służące m.in. do wprowadzania imion dzieci na które korzystało się ze świadczenia”.
 • Do listy wydruków list płac dodano szablony wydruków „Lista podstawowa tabela PPK z podpisem CR” i „Lista podstawowa tabela PPK CR” zawierające składki pracownika na PPK.
 • Do wydruków kontrolnych dodano raport „Raport RPA„.
 • Dostosowano działanie mechanizmu tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do informacji ZUS z dnia 11.07.2019 o wykazywaniu w polu 27 raportu RCA „kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego” kwoty składek pracodawcy na PPK.
 •